Amager Fælled

Hele Amager Fælled udgør i dag 318 ha, hvoraf 278 ha er en del af Naturpark Amager. Området har sit navn, fordi det var her, at bønderne i området lod deres husdyr græsse. 

Området har en fortid som militært øvelsesareal, men en stor del af Amager Fælled er nu i dag fredet
med masser af bredtfavnende natur- og dyreoplevelser for alle. 

Amager Fælled er ejet af Københavns Kommune og By og Havn,
og hovedparten er en del af Naturpark Amager.