Seværdigheder på Sydamager

Dragørfortet

Fortet er 100 år gammelt og har forlængst udspillet sin rolle som forsvarsværk. Oprindeligt lå det 400 meter ude i vandet, men mellemrummet ind til land er nu næsten blevet helt fyldt med jord til den nye lystbådehavn. Der er dog stadig en voldgrav af en vis størrelse.

Fortets kanoner er væk, men man har stadig en klar fornemmelse af at være på militært område. Det er spændende og samtidigt lidt forbudt.

Kongelundsfortet

Kongelunds Fort blev bygget i 1914-16 og blev nedlagt som militært anlæg i 1982, hvorefter det overgik til Dragør Kommune. I sin sidste aktive tid fungerede fortet som raketbase, og det bærer meget præg af 60'ernes arkitektoniske stil (kasseformede stil)  - i forhold til det oprindelige Københavns Befæstning. I dag er der andre planer for det gamle militærforts fremtid, da det har faciliteterne til at blive et stort og attraktivt outdoorcenter for friluftsaktiviteter og bevægelse. Dragør og DGI er med støtte fra Nordeafonden gået sammen om at udvikle Kongelundsfortet til et nyt kraftcenter for outdooraktiviteter, som skaber idræt, motion, leg og læring for skoleklasser, børnefamilier og naturoplevelser for borgerne i Dragør, Tårnby og København.  Læs mere om det tre-årige projekt (opstart maj 2018) her. 

Mere om Dragør Sydstrand:

Praktisk Seværdigheder Aktiviteter Dyr og planter Historie