Historie - Kalvebod Fælled

En tredjedel af Amager, blandt andet det store naturområde Kalvebod Fælled, lå under vand til midt i sidste århundrede.

Historie

Betonklodser til militærets skydeøvelser. Foto: Tobias Markussen

En tredjedel af Amager, det 20 km2 store naturområde Kalvebod Fælled eller Vestamager, lå under vand til midt i sidste århundrede. Området var havbunden i det farvand, der lå mellem Amager og Sjælland og som hed Kalveboderne. Det har gået helt til Københavns og Christianshavns volde, men er gennem flere hundrede år gjort smallere ved opfyldning og inddæmning.

Nordre Klapper, Koklapperne og Svenskeholm var øer i Kalvebod Løb. Sidstnævnte fik sit navn, fordi der en overgang lå svenske soldater derude under Københavns belejring i 1658-60 under den anden Karl Gustav-krig.

Navnet Kalvebod Fælled og Vestamager

Kalvebod betyder små (kalvelignende) undersøiske skær (bothi på gammelt dansk), så Kalveboderne var simpelthen farvandet med de små, undersøiske skær. Fælled er det gamle danske ord for en bys fælles græsningsareal. Når det også hedder Vestamager er det fordi det ganske enkelt er den vestligste del af Amager.

Inddæmningen

I midten af 1800-tallet måtte bønderne holde op med at lade deres kreaturer græsse på Amagers vestkyst, der dengang lå beskyttet bag Mejlgårdsdiget mellem den nuværende Finderupvej og Bella Center. Militæret indrettede nemlig skydeterræn på Amager Fælled, og kystområdet blev udlagt som sikkerhedszone.

Allerede på det tidspunkt begyndte man at tale om at inddæmme det fladvandede område mellem Sjælland og Kalvebod Strand. Dermed kunne man både uddybe sejlrenden, få mere frugtbar jord og give militæret større arealer.

Men først i 1939 blev Lov om inddæmning af Kalvebod Strand m.v. vedtaget som et beskæftigelsesprojekt for at nedbringe datidens store arbejdsløshed. Så kom besættelsen i 1940, og for at forhindre at danske arbejdsløse blev sendt til Tyskland på tvangsarbejde, blev arbejdet sat i gang året efter.

I 1943 var det ca. 14 km lange og fire meter høje dige færdigt og der blev gravet kanaler og grøfter, så man kunne begynde at pumpe vandet ud af det ca. 20 km2 meter store areal, der blev tørlagt på et par måneder. Allerede under arbejdet indtog tusindvis af fugle det inddæmmede område, og den sydvestlige del blev i 1952 udlagt som fuglereservat. Det blev fredet i 1990.

I sensommeren 2012 blev kystsikringen forstærket med en 5,9 meter højt dige bag det gamle.

Læs mere om digeforhøjelsen på Vestamager

Militært område

Militæret overtog i 1943 det nyinddæmmede område som øvelsesterræn og overlod til gengæld Amager Fælled til offentligheden. Vestamager har været opdyrket og naturen har selv indtaget området. Dådyrene er dog indført fra Jægersborg Dyrehave. Militæret forlod Vestamager i 1984 og overlod arealet til Miljøministeriet, der åbnede det for offentligheden.

I første omgang var adgangen begrænset, fordi der lå ueksploderede granater, eksplosiver og ammunition fra over 325 års skydeøvelserne i terrænet.

De sidste - bl.a. granater på 250 kg – blev fjernet på Forsvarets regning i 2010, så nu er der adgang på hele området bortset fra et større område omkring Klydesø.

Ørestad

I 1991 indgik Danmark og Sverige aftalen om en fast forbindelse over Øresund. Det havde man diskuteret siden 1880erne, og 1. juli 2000 blev den indviet.

I 1992 vedtog Folketinget, at det godt 3 km2 store ubenyttede område mellem Islands Brygge i Københavns Kommune, Tårnby og Kalvebod Brygge skulle bebygges og at der skulle føres en letbane, Metro, til området. Første etape, fra Nørreport Station til Vestamager, kunne tages i brug i 2002.

Læs mere på orestad.dk

Kalvebod Fælleds historie i tidslinje

8.000 år før vor tidsregning: Den sidste istid slutter, Øresundsgletsjeren smelter.

5.000 år f.v.t.: Danmark får sin nuværende form. En trediedel af det nuværende Amager ligger stadig under vand i den del af Køge Bugt, der nu er kendt som Kalvebod Løb.

1658-60: Svenskerne belejrer København og nogle af soldaterne bor på den ø i Kalvebod Løb, der kom til at hedde Svenskeholm.

1850erne: Man begynder at tale om at inddæmme det fladvandede område mellem Sjælland og Kalvebod Strand.

1939: Lov om inddæmning af Kalvebod Strand vedtages.

1941: Arbejdet sættes i gang.

1943: Kalvebod Fælled er skabt af 20 km2 tørlagt havbund.

1952: Kalvebod Fælled udpeges som reservat for fugle og andre dyr.

1990: Kalvebod Fælled fredes.

1991: Aftalen mellem Danmark og Sverige om en fast forbindelse over Øresund indgåes, og i 2000 indvies Øresundsforbindelsen.,

1992: Loven om Ørestad, herunder Metroen, vedtages.

2002: Den første metro kører fra Nørreport til Vestamager station.

2012: Kystsikringen forstærkes med et 5,9 meter højt dige.

Til toppen af siden

Betonklodser til militærets skydeøvelser. Foto: Tobias Markussen

Området var havbunden i det farvand, der lå mellem Amager og Sjælland og som hed Kalveboderne. Det har gået helt til Københavns og Christianshavns volde, men er gennem flere hundrede år gjort smallere ved opfyldning og inddæmning.

Nordre Klapper, Koklapperne og Svenskeholm var øer i Kalvebod Løb. Sidstnævnte fik sit navn, fordi der en overgang lå svenske soldater derude under Københavns belejring i 1658-60 under den anden Karl Gustav-krig.

Inddæmningen

I midten af 1800-tallet måtte bønderne holde op med at lade deres kreaturer græsse på Amagers vestkyst, der dengang lå beskyttet bag Mejlgårdsdiget mellem den nuværende Finderupvej og Bella Center. Militæret indrettede nemlig skydeterræn på Amager Fælled, og kystområdet blev udlagt som sikkerhedszone.

Allerede på det tidspunkt begyndte man at tale om at inddæmme det fladvandede område mellem Sjælland og Kalvebod Strand. Dermed kunne man både uddybe sejlrenden, få mere frugtbar jord og give militæret større arealer.

Men først i 1939 blev Lov om inddæmning af Kalvebod Strand m.v. vedtaget som et beskæftigelsesprojekt for at nedbringe datidens store arbejdsløshed. Så kom besættelsen i 1940, og for at forhindre at danske arbejdsløse blev sendt til Tyskland på tvangsarbejde, blev arbejdet sat i gang året efter.

I 1943 var det ca. 14 km lange og fire meter høje dige færdigt og der blev gravet kanaler og grøfter, så man kunne begynde at pumpe vandet ud af det ca. 20 km2 meter store areal, der blev tørlagt på et par måneder. Allerede under arbejdet indtog tusindvis af fugle det inddæmmede område, og den sydvestlige del blev i 1952 udlagt som fuglereservat. Det blev fredet i 1990.

I sensommeren 2012 blev kystsikringen forstærket med en 5,9 meter højt dige bag det gamle.

Læs mere om digeforhøjelsen på Kaldebod Fælled

Militært område

Militæret overtog i 1943 det nyinddæmmede område som øvelsesterræn og overlod til gengæld Amager Fælled til offentligheden. Kalvebod Fælled har været opdyrket og naturen har selv indtaget området. Dådyrene er dog indført fra Jægersborg Dyrehave. Militæret forlod Kaldebod Fælled i 1984 og overlod arealet til Miljøministeriet, der åbnede det for offentligheden.

I første omgang var adgangen begrænset, fordi der lå ueksploderede granater, eksplosiver og ammunition fra over 325 års skydeøvelserne i terrænet.

De sidste - bl.a. granater på 250 kg – blev fjernet på Forsvarets regning i 2010, så nu er der adgang på hele området bortset fra et større område omkring Klydesø.

Ørestad

I 1991 indgik Danmark og Sverige aftalen om en fast forbindelse over Øresund. Det havde man diskuteret siden 1880erne, og 1. juli 2000 blev den indviet.

I 1992 vedtog Folketinget, at det godt 3 km2 store ubenyttede område mellem Islands Brygge i Københavns Kommune, Tårnby og Kalvebod Brygge skulle bebygges og at der skulle føres en letbane, Metro, til området. Første etape, fra Nørreport Station til Vestamager, kunne tages i brug i 2002.

Læs mere på orestad.dk

Navnet Kalvebod Fælled 

Kalvebod betyder små (kalvelignende) undersøiske skær (bothi på gammelt dansk), så Kalveboderne var simpelthen farvandet med de små, undersøiske skær. Fælled er det gamle danske ord for en bys fælles græsningsareal.