Praktisk - Kongelunden

kort-digital-guide-web-kongelunden.praktisk

Handicapfaciliteter

Kongelunden har et veludviklet net af stier, og to af de gennemgående veje – bl.a. Collins Allé, der går ned til Hestefælleden og stranden – er asfalterede. Også Fasanstien og Tangvejen har så god en belægning, at det ikke er et problem at færdes med kørestol.

Toiletter

Der er ingen offentlige toiletter i Kongelunden. Det nærmeste findes ved Kongelundsfortet lige syd for Kongelunden.

Færdselsregler i naturen – vis hensyn

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen. Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

Læs mere om reglerne fra Naturstyrelsens hjemmeside her.

På cykel

Der må cykles på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje.
Læs mere om mountainbiking i den danske natur

På hesteryg

Du må ride på de afmærkede ridestier og i skovbunden, hvor der er høje træer.
Læs mere om ridning i Hovedstaden

Med hund i skoven

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i skoven, og det bliver anmeldt til politiet, hvis man lader sin hund løbe løs. I de særlige hundeskove må du dog gerne lade din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig.

Læs også: Med hund i naturen

I området syd for Rosenlund Sidevej og nord for Kalvebodvej har hundene fået deres egen skov, hvor hundene må løbe frit under deres ejers kontrol.

Overnatning og bålpladser

Ved Længste Høj i den sydlige nye del af Kongelunden er der bygget et overnatningssted, hvor man må slå sit telt op og overnatte og grille eller tænde bål. Der er også bålpladser og borde og bænke andre steder i skoven. Du må tage kul med hjemmefra til din grill eller sanke brænde til bålet i skoven.

Se mere på www.udinaturen.dk

Find vej

Kongelunden ligger på Amagers sydspids, og der er gode offentlige transportmidler fra byen ud til skoven. Amager er flad som en pandekage, så du kan også cykle  – eventuelt ad cykelstier over Vestamager – eller du kan tage bilen. Der er P-pladser i alle dele af skoven

Offentlig transport

Fra Københavns Rådhusplads kan du tage bus 33 mod Søvang lige til skoven. Du kan også tage metroen eller Øresundstoget til Ørestad Station og derfra tage bus nr. 33. Stå af ved stoppestedet Kongelunden.

Se også rejseplanen.dk

Praktisk

Kortudsnit over Kongelunden

Se stort kort over Kongelunden

Få en oversigt over naturruter, seværdigheder, overnatningsmuligheder og meget andet på udinaturen.dk

Download vandretursfolder med kort: Kongelunden

Færdselsregler i naturen – vis hensyn

Ridestier er mest til ryttere! Ryttere må ikke ride på øvrige veje og stier i Kongelunden, da skovbunden er meget blød. 
Du viser derfor hensyn, hvis du lader rytterne have ridestierne i fred og de kan få en god galop.

Som cyklist skal holde til højre og sætte farten ned, når du passerer gående. Vær særlig opmærksom, hvis du som cyklist krydser en ridesti.

Som gående skal du holde til venstre på veje og stier. Så har du bedre overblik over modkørende og får bedre afstand til forbipasserende cyklister.

Find vej

Kongelunden ligger på Amagers sydspids, og der er gode offentlige transportmidler fra byen ud til skoven. Amager er flad som en pandekage, så du kan også cykle – eventuelt ad cykelstier over Vestamager – eller du kan tage bilen. Der er p-pladser i alle dele af skoven.

Se p-pladser på kort i vandretursfolderen

Offentlig transport

Fra Københavns Rådhusplads kan du tage bus 33 mod Søvang lige til skoven. Du kan også tage metroen eller Øresundstoget til Ørestad Station og derfra tage bus nr. 33. Stå af ved stoppestedet Kongelunden.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Toiletter

Der er ingen offentlige toiletter i Kongelunden. Det nærmeste findes ved Kongelundsfortet lige syd for Kongelunden.

Overnatning og bålpladser

Ved Længste Høj i den sydlige nye del af Kongelunden er der bygget et overnatningssted, hvor man må slå sit telt op og overnatte og grille eller tænde bål. Du må tage kul med hjemmefra til din grill eller samle brænde til bålet i skovbunden. Der er også bålpladser og borde og bænke andre steder i skoven.

Se på kort i vandretursfolderen og på udinaturen.dk

For handicappede

Kongelunden har et veludviklet net af stier, og to af de gennemgående veje – bl.a. Collins Allé, der går ned til Hestefælleden og stranden – er asfalterede. Også Fasanstien og Tangvejen har så god en belægning, at det ikke er et problem at færdes med kørestol.

Se handicapegnet sti på kort i vandretursfolderen

Vis hensyn

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen.
Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

På cykel: Der må cykles på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje.

Læs mere om mountainbike-kodeks

På hesteryg

Der er mange ridestier i Kongelunden med forbindelse til Kalvebod Fælled, hvor du også kan ride.
Det kræver ridekort for at ride begge steder.

Køb af ridekort og regler for ridning findes her

Læs godt på reglerne før du rider ud.

Du må kun ride på ridestier i Kongelunden, da skovbunden er meget blød og derfor nemt trædes op.
Find kort over ridestier på www.Udinaturen.dk

Med hund: Hunde er velkomne i Kongelunden. I den ny hundeskov syd for Rosenlund Sidevej og nord for Kalvebodvej kan hundene gå løs, hvis de er under deres ejers kontrol. Alle andre steder i Kongelund skal de være i snor.

Læs mere om hund i naturen