Udeskoledag i Naturpark Amager

Publiceret 28-08-2018

Tag dine 6.- 9. klasses elever med på en aktiv læringsdag, og giv dem mulighed for sammen at blive klogere på udeskole i Naturpark Amager d. 21. september.

Hvad har Kongelundsfortet Outdoorcenter, Københavns Naturskole, Tårnby Naturskole, Naturstyrelsen og DGI til fælles?  Spændende og eksperimenterende læringsforløb for elever, med udgangspunkt i uderummet.

 Derfor vil vi gerne invitere dig og dine 6-9 klasses elever ud til vores fælles udeskoledag den:

Fredag d. 21 september 2018 fra kl. 10.00 – 14.00

  • Dagen planlægges så hver klasse har mulighed for at deltage i 2-4 forløb. Der kan ikke på forhånd vælges forløb, da disse fordeles ved lodtrækning.
  • Frokosten, bestående af egen medbragt mad og drikke, spiser I når det passer for jer.
  • Deltagelse er gratis og man får plads ud fra først til mølle princippet. Der er plads til 12 klasser.
  • Det er en fordel, hvis I kommer på cykel, da det kan være med til at give jer mere tid til aktiviteterne på dagen.
  • Der vil på dagen være både bemandede og ubemandede læringsaktiviteten.
  • Det er lærerens/pædagogens ansvar at sørge for, at klassen kommer samlet fra aktivitet til aktivitet samt til infoboden efter endt aktivitet, hvor der skal vælges en ny læringsaktivitet.

Du /I kan se de forskellige lærings- aktivitetsforløb nedenfor.

Aktivitetsoversigt over mulige aktiviteter

Vildmartsbad og sauna (husk badetøj)

Rejestrygning                                                                                                                       

Fuglekig (ubemandet)                                                                                                                              

Bål og snit

Vild mad fra naturen

Friluftsløb på Kongelundsfortet                                                                                                         

Find vej i aktiviteter i Kongelundsskoven (ubemandet)

Faglige forløb i udeskolen

Træklatring – Kongelunden fra trætoppen

Naturechallenge (elektronisk app/ubemandet)

 

Se mødested på kort herunder

Aktiviteterne afholdes mellem kl. 10.00 og 14.00, mød gerne op før da vi fordeler de første aktiviteter mellem kl. 9.30 og 10.00.

 

Tilmelding til:

Københavns Naturskole (Elever fra København)

Tårnby Naturskole (Elever fra Tårnby)

Dragør Ungdomsskole (Elever fra Dragør)
Kontakt til Infoboden

Kontaktnummer til infoboden d. 21 september: 21293278 Martin (DGI Storkøbenhavn)