Driftsplan for Naturstyrelsens arealer i Naturpark Amager i høring

Publiceret 12-02-2018

Naturstyrelsen som er en del af partnerskabet Naturpark Amager har annonceret, at driftplanen for Kalvebod Fælled og Kongelunden er i høring pr. 12. februar og til 9. april.

I denne driftsplan beskrives den fremtidige drift af de arealer i Naturpark Amager som administreres af Naturstyrelsen Hovedstaden. Det drejer det sig om planerne for Kalvebod Fælled og Kongelunden. 

Læs mere om driftplanen her: http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/hovedstaden/ og om områdeplanerne for Kalvebod Fælled og Kongelunden i punktet Områdeplaner nederst på ovenstående side.