Publiceret 17-01-2018

I november 2017 blev der afholdt en række dialogmøder med borgere og interessenter om den videre proces for Projektprogrammet for Naturpark Amager. Mange foreninger og borger har bidraget med input, som Konsulentfirmaet ANDEL har samlet i nedenstående afrapportering.

undefinedAfrapporteringen vil indgå i den videre proces med Projektprogrammet – i første omgang som input til en projektkonkurrence for udformningen af hovedindgange og blå støttepunkter. Projektkonkurrencen forventes udskrevet foråret 2018. I takt med at faciliteterne tager form vil de fornødne myndighedstilladelser blive indhentet.

 Partnerskabet takker for den positive dialog, nye forslag og ideer , som har præget møderne.

Gennem Projektprogrammets 4-årige forløb vil der fortsat være fokus på, at borgere og interessenter kan indgå i en dialog med partnerskabet, om den konkrete udformning og brug af hovedindgange og blå støttepunkter.  Vi vil bl.a orientere herom på hjemmesiden. 

Afrapportering for borgerinddragelse: NaturparkAmager_afrapportering_17.01.2018.pdf