Fem teams er udvalgt til projektkonkurrencen for Naturpark Amager

Publiceret 05-06-2018

I dag kan Partnerskabet bag Naturpark Amager offentliggøre navnene på de arkitektvirksomheder og andre rådgivere, som er blevet prækvalificeret til at deltage i projektkonkurrencen for Naturpark Amager.

De udvalgte teams er:

  •         Møller & Grønborg A/S med ADEPT, ATKINS og BARK som underrådgivere
  •         NORD Architects med Spektrum Arkitekter og Niras som underrådgivere og Christian Mong som konsulent.
  •         Schønherr med Gjøde og Partnere Arkitekter, GivRum, COWI og Landforce som underrådgivere
  •         SLA med Johansen Skovsted Arkitekter, Rambøll og Kvorning Design og Kommunikation som underrådgivere og Morten          DD Hansen som konsulent
  •         WERK Arkitekter ApS med Snøhetta, Oslo, Orbicon og 2+1 Idébureau som underrådgivere

Projektkonkurrencen skydes i gang i juni 2018, og sidst på året vælges der en vinder.  

Om projektet:

Partnerskabet bag Naturpark Amager består af Naturstyrelsen, Københavns, Tårnby og Dragør Kommuner og By & Havn. 

Naturpark Amager skal have 3 nye hovedindgange langs Ørestad og 4 nye faciliteter for naturoplevelser og friluftsliv langs kysten. I projektkonkurrencen skal de deltagende teams blandt andet give deres bud på, hvordan de nye hovedindgange og faciliteter kan bidrage til, at naturparkens 35 km2 landskab, storslåede, fredede og beskyttede natur og fantastiske kyststrækning tæt på Københavns centrum bliver langt mere kendt og besøgt, også af nye brugergrupper, som ikke til daglig har haft øje for naturparkens mange naturoplevelser og friluftsmuligheder. Etableringen af de nye hovedindgange og nye faciliteter forudsætter, at der bliver givet de fornødne myndighedstilladelser.  

Læs mere her: www.naturparkamager.dk

For yderligere oplysninger:

Heidi K. Stranddorf, projektleder, Naturstyrelsen, tlf. 7254 3135
Anders Riiber Høj, Københavns Kommune, tlf. 2157 6884
Michael Lundgaard, By & Havn, tlf. 3376 9892

Projektet er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv.