Naturpark Amager åbner dørene til hovedstadens natur

Publiceret 07-06-2018

Naturpark Amager er tre gange større end Dyrehaven nord for København, men stadig relativt ukendt for mange. Det vil partnerne i naturparksamarbejdet ændre, så flere får glæde af områdets fantastiske muligheder. I de kommende år bliver adgangen til naturen nemlig gjort lettere og oplevelserne flere med tre nye hovedindgange og fire installationer langs vandet til friluftsliv og naturoplevelser.

 

 

Foto: Placering over støttepunkter_Teknik- og Miljøforvaltningen, KBH.

Naturpark Amager ligger blot to metrostop fra Kgs. Nytorv og strækker sig ind i de tre hovedstadskommuner, København, Dragør og Tårnby. I dag har naturparken ca. 1. mio. besøgende om året, men inden for de næste 10-15 år er målet, at besøgstallet stiger til det dobbelte.

For at gøre det lettere at bruge naturparken og tiltrække flere besøgende, arbejder partnerskabet blandt andet på at skabe tre nye hovedindgange til naturparken fra bysiden og fire blå støttepunkter langs vandet. Et blåt støttepunkt er et samlingspunkt i naturen, hvor man kan få naturoplevelser og dyrke friluftsliv. Det kan f.eks. være en badebro hvor man kan lære om naturparkens mange fugle, tage en dukkert og lægge til med småbåde og kajakker.

Borgere ændrede placering af støttepunkt ved kysten
I efteråret 2017 inviterede partnerne bag Naturpark Amager til møde med borgere og foreninger. Et stort ønske på mødet var at flytte et støttepunkt fra Kalvebod Fælleds kyst til Byskoven. Området ved Byskoven kender mange for den store blomstereng med pluk-selv-blomster og for de gode cykelstier i det grønne, og så er der mange kajakker og småbåde på vandet udfor Byskoven. På den baggrund er placeringen af støttepunktet flyttet til Byskoven og tankerne er taget med videre i planlægningen.

Konkurrence afgør fremtiden
Det er nu afklaret hvor hovedindgange og støttepunkter skal ligge, men endnu ikke hvordan de kommer til at se ud. Arkitektkonkurrencen blev forleden skudt i gang ved offentliggørelsen af de fem forskellige teams som skal give deres forslag til udvikling af de nye hovedindgange og støttepunkter. Du kan læse mere om de fem udvalgte teams til projektkonkurrencen her.

Forslagene skal blandt andet vise, hvordan hovedindgange og støttepunkter kan hjælpe flere til at tage ud i naturparkens enestående, fredede og beskyttede natur – også dem, som ikke til daglig har haft øje for naturparkens mange muligheder for naturoplevelser og friluftsliv.  På Naturpark Amagers hjemmeside (www.naturparkamager.dk) kommer der mere information om muligheder for at se konkurrenceforslagene og afgive kommentarer til vinderprojektet.

De nye hovedindgange og støttepunkter til Naturpark Amager er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv og forventes at stå klar fra 2021.