Sjælden sommerfugl fundet i Pinseskoven

Publiceret 12-04-2019


Fotograf: John Strange Petersen

Pinseskoven i Naturpark Amager har fået fint besøg af denne lille sommerfugl – en  poppeldagmåler. 

Sommerfuglen tilhører egentlig gruppen af natsommerfugle, men den flyver om dagen. Poppeldagmåleren har ikke være set på Sjælland siden 1906, men blev fundet af en lokal entomolog John Strange Petersen i Pinseskoven i begyndelsen af april.

Pinseskoven er et perfekt levested for poppeldagmåleren, hvor den gerne flyver i det tidlige forår, når pil og bævreasp serverer føden med sine blomster.

Poppeldagmåleren lægger sine æg på bævreaspen, hvor larverne lever fra maj til juli. Den findes i små bestande på Bornholm og i Jylland.