Arkitektur til aktivt friluftsliv og naturoplevelser skal åbne Danmarks mest besøgte naturpark op

Publiceret 10-01-2019

Danmarks mest besøgte naturpark, Naturpark Amager, vil om få år kunne byde sine mere end én million årlige besøgende velkommen gennem nye, letgenkendelige hovedindgange langs Ørestad og samlingssteder for naturoplevelser og friluftsaktiviteter som kajak, fiskeri og badning langs kysten ved Kalvebod Fælled og Amager Fælled.

 Rendering af, hvordan Møller & Grønborg med ADEPT, SNC-Lavalin Atkins og BARK Rådgivning forestiller sig, at indgangen ved DR Byen skal se ud. Foto: Møller & Grønborg + ADEPT

Pressemeddelelse:
I dag er et team bestående af Møller & Grønborg med ADEPT, SNC-Lavalin Atkins og BARK Rådgivning blevet udpeget som vinder af projektkonkurrencen for udvikling af Naturpark Amager.

Læs mere her om udvælgelsen og den samlede bedømmelse i det tilhørende fakta-ark. 

Vinderforslaget giver sit bud på den arkitektoniske udformning af:

Tre nye hovedindgange ved Naturcenter Amager, Asger Jorns Allé og DR Byen, hvor faciliteter til naturformidling og inspiration til oplevelser og aktiviteter i naturparken byder de besøgende velkommen.

Fire blå støttepunkter langs kysten, der med bådebroer og overdækkede arealer skal fungere som samlingssteder for naturoplevelser og vandaktiviteter såsom kajak, fiskeri og badning.

De nye anlæg skal tilsammen åbne naturparken op, skabe nye rum for naturoplevelser og friluftsliv og fungere som pejlemærker, når man færdes i den mangfoldige naturpark, der dækker mere end en tredjedel af Amager.

Projektkonkurrencen er udskrevet af Naturstyrelsen, Københavns Kommune og
By & Havn på vegne af partnerskabet bag Naturpark Amager.

Projektprogrammet for Naturpark Amager er støttet af Nordea-fonden med 55 millioner kr. og udlodningsmidler til friluftsliv fra Friluftsrådet med 5 millioner kr. Ud over den løbende drift og udvikling støtter partnerskabet projektet med 37 millioner kr.

”Projektet vil få flere til at se, opleve og anvende naturen, hvor de bor - midt i storbyen”, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

”Naturpark Amager er den mest besøgte af de Danske Naturparker, hvilket vidner om at det er et meget vigtigt naturområde for københavnerne. Dette projekt kan bane vejen for, at endnu flere af byens borgere kan opleve glæden ved at være ude i naturen”, siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet.

Friluftsliv og naturoplevelser langs kysten
Vinderteamets projekt er udpeget som vinder, fordi det vurderes bedst at kunne danne grundlag for udvikling af nye hovedindgange og blå støttepunkter. Forslagets nænsomme men markante arkitektur viser, at man i Naturpark Amager træder ind i et terræn af enestående, fredet og beskyttet natur. Arkitekturen skaber nogle markante, genkendelige og tidløse pejlemærker igennem naturparken og indbyder samtidig alle til aktiviteter og naturoplevelser.

Projektkonkurrencens bedømmelseskomite lægger i sin udpegning særlig vægt på, at det vindende forslag meget direkte indfanger og videreudvikler naturparkens mangfoldige muligheder for naturoplevelser og friluftsliv.

”Naturpark Amager er uden tvivl en overset naturdiamant. Det er ikke mange andre steder i verden, at man finder så åbne vidder så tæt på en hovedstad og samtidig kan opleve sjældne fugle og planter eller få fornemmelsen af at være midt ude på en savanne med fri udsigt til horisonten hele vejen rundt. Jeg håber, at de nye friluftsfaciliteter kan åbne Naturpark Amager op for endnu flere danskere og give skønne naturoplevelser til både lystfiskere, løbeentusiaster og børnefamilier. Jeg er meget begejstret for vinderens måde at holde fast i det unikke ved Naturpark Amager og supplere det med flere muligheder. For eksempel er vi ikke nødt til at vælge mellem udsigtsposter og den skønne horisontlinje”, siger formand for bedømmelsesudvalget og vicedirektør i Naturstyrelsen, Signe Nepper Larsen.

De fire blå støttepunkter langs kysten skal være samlingssteder for naturoplevelser og vandaktiviteter såsom kajak, fiskeri og badning. Ved den kommende Byskov skal der blandt andet skabes muligheder for badning og anløb for kajakker og andre lette både. Ved slusen i Københavns havn omfatter forslaget bl.a. et udsigtspunkt på toppen af skråningen og et attraktivt samlingssted i overgangen fra land til vand. Forslaget rummer også idéer om etablering af en anløbsbro for kajakker og småbåde, samt toilet, omklædningsfaciliteter og muligheder for forskellige aktiviteter til leg og læring.

Ved det sydlige fugletårn lægges der op til at skabe et aktivt stoppested med gode muligheder for ophold, liv og aktiviteter ved kysten henover året, og et sted, hvor man kan nyde den smukke horisont og betragte naturen. Ved det mellemste fugletårn lægger vinderforslaget op til at give ophold til fordybelse og ro. Ændringerne vil blive tilpasset naturen og landskabet i området, som netop er noget af det helt unikke i naturparken.

Gå direkte fra metroen ud i naturen
De tre nye hovedindgange kommer til at ligge tæt på metrostationerne DR Byen og Vestamager. Sådan knyttes Naturpark Amager tættere sammen med Hovedstadens kollektive transport og skaber en mere direkte overgang fra byen og ud i naturparken.

Hovedindgangen ved DR Byen rummer i vinderforslaget et formidlingshus, som skal være med til at byde besøgende velkommen til Naturpark Amager, og det rummer samtidig idéer til, hvordan naturkvaliteten af den landskabelige kanal og den nuværende græsplæne kan forøges.

”Naturpark Amager byder på unikke naturoplevelser i kanten af storbyen. En udvikling af området skal derfor ske på naturens præmisser, så vi respekterer og fastholder grænsen mellem natur og storby men samtidig inviterer flere til at bruge området. Det formår vinderforslaget på fornemmeste vis. Her forsøger hverken nye bygninger eller anlæg at løbe med opmærksomheden men har fokus på at passe ind og gøre området mere tilgængeligt”, siger Ninna Hedeager Olsen, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Ved Asger Jorns Allé skal det nye hovedindgangsområde have et tæt samspil med det kommende Byens Hus i Ørestad Syd, og det skal give muligheder for naturoplevelser og friluftsliv på den bynære Kalvebod Fælled. Samtidig får besøgende her et overblik over mulighederne for at tage på tur længere ud i naturparken.

Ud over den lettere adgang til naturparken vil der også komme mere varierede udfoldelsesmuligheder for Naturpark Amagers mange forskellige typer af brugere.

”Naturpark Amager er et fantastisk naturområde og Ørestads gigantiske forhave. De nye hovedindgange og faciliteterne ved vandet forbinder byen og naturen, og vi håber, at det bliver grundlag for, at endnu flere vil få gode oplevelser i hovedstadens naturpark. I Ørestad Syd tæt ved Royal Arena bliver hovedindgangen en overdækket udsigtspost og en stiforbindelse ud til oplevelser og aktiviteter i Naturparken. Og ved slusen i Sydhavn bliver der skabt et uformelt mødested, som man kan komme til både fra land- og fra vandsiden. Der bliver etableret en anløbsbro, så man kan lægge til i en lille båd eller kajak, og der kommer overdækkede arealer, hvor der eksempelvis kan være bålhytte og læringsrum – og så er arkitekturen i vinderprojektet tilpasset naturens forhold, så den smelter ind i landskabet”, siger Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn.

Hele Amager får bedre adgang til Naturpark Amager
Udvidelsen med de tre nye hovedindgange samt de fire blå støttepunkter langs kysten rundt om Naturpark Amager kommer også borgere og besøgende i Dragør Kommune og Tårnby Kommune til gode.

Tårnby:
”Hovedindgangene er de tydelige pejlemærker, som viser vej ud i eller ud fra Naturpark Amager. Besøgende kan fremover benytte flere hovedindgange, som kommer Tårnby og Tårnbys borgere til gode. Det nye genkendelige koncept vil frem over kunne skaleres til sit eget lokale sted, når flere hovedindgange skal på tegnebrættet – også her i Tårnby. De blå støttepunkter bliver en synlig og ny åbning mod vandet. De vil forbedre borgernes og besøgendes direkte adgang til vandet langs Naturparken og give en unik mulighed for forskellige aktiviteter i og ved vandet, som vi ikke har haft før”, siger Tårnbys borgmester Allan S. Andersen (A).

Dragør:
”Med projektkonkurrencen får Naturpark Amager nogle nye, konkrete udtryk og attraktioner, som jeg er sikker på vil trække flere borgere til de fantastiske naturområder og den lange kyststrækning. Fra Dragør Kommune glæder vi os særligt til det blå støttepunkt i syd, altså ved det sydlige fugletårn”, udtaler Eik Dahl Bidstrup, borgmester i Dragør Kommune og fortsætter:

”Det bliver en fantastisk ny nabo til Kongelundsfortet med platforme, som forbinder vandet og parken langs med diget. Begge steder kommer til at summe af liv og aktiviteter med plads til for eksempel kajak, fiskeri og svømning.”

Etableringen af de nye hovedindgange og nye faciliteter i Naturpark Amager forudsætter, at der bliver givet de fornødne myndighedstilladelser. Etablering vil forventeligt ske i 2021.

Kontakt
Pressekoordinator
Esben Norrbom, Obfuscated Email, mobil: 25 59 93 53

Fakta og baggrund

Om de nye hovedindgange og blå støttepunkter

Projektkonkurrencen handler om udvikling af Naturpark Amagers tre nye hovedindgange ved DR Byen, Asger Jorns Allé og Naturcenter Amager, og fire nye blå støttepunkter med muligheder for naturoplevelser og friluftsliv langs kysten. I projektkonkurrencen har de deltagende teams blandt andet givet deres bud på, hvordan de nye hovedindgange og faciliteter kan bidrage til, at naturparkens 35 km2 landskab, storslåede, fredede og beskyttede natur og kyststrækning tæt på Københavns centrum åbnes op for den omkringliggende by.
Et af målene i projektkonkurrencen er, at Naturpark Amager bliver langt mere kendt og besøgt, også af nye brugergrupper, som ikke til daglig har haft øje for naturparkens mange naturoplevelser og friluftsmuligheder. Etableringen af de nye hovedindgange og nye faciliteter forudsætter, at der bliver givet de fornødne myndighedstilladelser.
Læs mere om forslaget til de tre hovedindgange og fire blå støttepunkter i det tilknyttede fakta-ark. 

Den videre proces med etablering af projektet

I foråret 2019 vil konkurrencens vinderforslag blive viderebearbejdet, og det endelige projekt skal gennemgå myndighedsbehandling.

Efter offentliggørelsen af vinderen den 10. januar 2019 ved en åben reception på Kalvebod Fælled Skole kl. 17-19, vil vinderforslaget blive udstillet i januar på Kulturhuset Islands Brygge, Ørestad Bibliotek, de to biblioteker i Tårnby Kommune, Biblioteket i Hollænderhallen i Dragør og på Naturcenter Amager. I forbindelse med udstillingen vil det være muligt at indsende spørgsmål og kommentarer til vinderforslaget på kommentarkort og på mail.

Der afholdes ”Åben tegnestue” i februar eller marts, hvor alle interesserede kan deltage. Her vil vinderteamet præsentere deres konkurrenceforslag, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til forslaget.

I foråret 2019 vil der i øvrigt blive afholdt møder med naturparkens brugere og interessenter om konkretiseringen af de enkelte faciliteter i naturparkens kommende arkitektur.

Tid og sted for arrangementerne annonceres på www.naturparkamager.dk i januar.

Om Naturpark Amager og projektkonkurrencen

Vinderteamet af projektkonkurrencen er:
Møller & Grønborg med ADEPT, SNC-Lavalin Atkins og BARK Rådgivning.

Naturstyrelsen, Københavns Kommune og By & Havn står bag projektkonkurrencen om udviklingen af Naturpark Amager på vegne af partnerskabet bag Naturpark Amager.

Projektet er støttet af Nordea-Fonden med 55 millioner kr. og af Friluftsrådet med 5 mio. kr.

Partnerskabet bag Naturpark Amager – Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og By & Havn – har siden 2012 samarbejdet om udviklingen af Naturpark Amager.

Naturpark Amager er en samlet betegnelse for naturområderne fra Amager Fælled over Kalvebod Fælled til Kongelunden og kystområderne ud til Dragør. Området er tre gange større end Dyrehaven nord for København, men stadig relativt ukendt for mange. Det vil partnerne i Naturpark Amager samarbejdet ændre. I dag har naturparken ca. 1 million besøgende om året, men inden for de næste 10-15 år er målet, at besøgstallet stiger til det dobbelte.

Læs mere her om udvælgelsen og den samlede bedømmelse i det tilhørende fakta-ark her.

www.naturparkamager.dk