Klyder indtager nye yngleøer i Klydesø

Publiceret 08-05-2019

Den tørre sommer i 2018 er kommet klyderne og mange ander vadefugle til gode i Naturpark Amager. Klydesø ligger som et langstragt vådområde i den sydlige del af Kalvebod Fælled. Naturstyrelsen udnyttede, at Klydesø var udtørret sidste sommer, så der kunne køre store maskiner og anlægge flere nye yngleøer på søbunden. Klyderne og mange andre vadefugle har heldigvis taget godt imod de nye ynglesteder, og lige nu kan man tælle op mod 50 par klyder på den sydliges ø. Med lidt held, så vil klyderne få et godt yngleår i Naturpark Amager. Hvis du vil se klyderne og de øvrige fugle i Klydesø, så er fugletårnene på Dæmningsvej et godt sted at besøge med en kikkert.