Invitation til interessentmøde

Publiceret 12-03-2019

I januar 2019 blev forslaget for de nye hovedindgange ved Asger Jorns Alle, DR-byen og Naturcenter Amager og for de blå støttepunkter langs kysten afsløret.

Nu skal vinderforslaget videreudvikles.

Partnerskabet bag Naturpark Amager afholder derfor 
to interessentmøder.

Møde 1 handler om de blå støttepunkter ved Byskoven og ved Havneslusen samt den nye hovedindgang ved DR-byen.

Møde 2 handler om de nye hovedindgange ved Asger Jorns Alle og Naturcenter Amager samt de blå støttepunkter ved det sydlige og mellemste fugletårn.

Møde 1: 27.03.2019 kl 17:30 - 19:30

Møde 2: 28.03.2019 kl 17:30 - 19:30

Begge møder finder sted på Naturcenter Amager, Granatvej 5, 2770 Kastrup. Nærmeste Metrostop er Vestamager Station. Parkering ved Otto Baches Alle (husk P-skive).

Tilmelding til møderne skal ske på Obfuscated Email senest 21.03.2019.

Ved tilmelding skal du angive, om du deltager i Møde 1, Møde 2 eller begge møder.

Møderne vil starte med en præsentation af projektprogrammet og vinderforslaget. Herefter vil der være mulighed for at drøfte forslagene. Der vil blive serverer kaffe/te og en sandwich.

Vi håber, at mange vil bidrage til den videre udvikling af Naturpark Amager.

Invitation interessentmøde 27. og 28. marts

Projektprogrammet for udviklingen af Naturpark Amager er støttet Nordea-fonden og Friluftsrådet.