Premiere på nye Naturpark Amager-tegninger

Publiceret 20-03-2019

Der var fuldt hus, da Arkitekterne Møller & Grønborg og ADEPT inviterede til ”Åben Tegnestue”, hvor de for første gang løftede sløret for opdaterede tegninger over Naturpark Amagers nye hovedindgange og blåstøttepunkter.

Billedtekst: Arkitekterne præsenterede borgerne for byggematerialer, der skal bruges i udviklingen af Naturpark Amager. Foto: Jes Aagaard.

Interesserede havde mandag 18. marts muligheden for at kigge udviklingen af Naturpark Amager efter i kortene. Omkring 25 borgere besøgte derfor ADEPTs åbne tegnestue på Nørrebro. ADEPT har sammen med Møller & Grønborg vundet Naturpark Amagers projektkonkurrence.

»Vi er overraskede over den store interesse for vores projekt med udviklingen af Naturpark Amager. Det er ikke ofte, der kommer så mange mennesker på vores tegnestue,« siger landskabsarkitekt Catrine Hancke fra Møller & Grønborg.

I selskab med arkitekterne og partnerskabet bag Naturpark Amager fik borgerne som de første mulighed for at se en justeret version af det vinderprojekt, der i sidste ende skal ligge til grund for Naturpark Amagers tre kommende hovedindgange ved Ørestad og de fire såkaldte ’blå støttepunkter’ langs vandet. Et blåt støttepunkt er en facilitet til friluftsliv med adgang fra vandet.

Fortsat udvikling

Partnerskabet og arkitekterne udvikler fortsat på tegningerne, så brugerne af naturparken får de bedst mulige hovedindgange, bådebroer, udsigtstårne og bålhytter. Det er faciliteter, der skal gøre det lettere for naturparkens brugere at komme ud og nyde Naturpark Amagers rige dyreliv og storslåede natur.  

I modsætning til det oprindelige vinderprojekt arbejder de opdaterede tegninger med nye bud på placeringer af de forskellige faciliteter. Det sker for at imødekomme de kommentarer, der blev givet i dommerbetænkningen til vinderforslaget. Kommentarerne handler blandt andet om at skabe en bedre sameksistens med naturparkens omfattende netværk af cykelstier, så der er god plads til både fodgængere og cyklister langs de nye faciliteter ved vandet. 

Kommentarer gav gode inputs

Efter præsentationen af de opdaterede tegninger kunne borgerne kommentere på projektet. Det blev til en livlig debat, hvor alt fra bekymringer over forstyrrelser af fuglelivet over placering af faciliteter til brændte tagspån blev diskuteret.

»De mange gode råd vil vi helt sikkert kunne bruge i vores videre arbejde med udformningen af anlæggene,« siger Catrine Hancke.

Når tegningerne og planerne for hovedindgange og blå støttepunkter er helt færdige, skal der ske en såkaldt myndighedsbehandling. Denne sikrer, at projektet får de nødvendige byggetilladelser. Det er forventningen, at dette arbejde kan være  afsluttet i 2020.

 

Naturpark Amagers projektprogram er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådet.