Forundersøgelser for samlingssteder i Naturpark Amager

Publiceret 10-10-2019

Fra slutningen af oktober til først i december udfører Københavns Kommune forundersøgelser af jorden ved fire planlagte nye samlingssteder for naturoplevelser og friluftsaktiviteter i Naturpark Amager. Undersøgelserne vil foregå på kysten nord og syd for Havneslusen og ved Byskoven - og på græsplænen overfor DR-Byen Metrostation. Arbejdet vil ikke indebære afspærring af stier og vil ikke påvirke naturområdets beskyttede natur.

Kontaktinfo: Obfuscated Email.