Københavns Kommune godkender anlæg af faciliteter i Naturpark Amager

Publiceret 10-10-2019

En enig Borgerrepræsentation i Københavns Kommune godkendte i aftes indstillingen om anlæg af projektprogrammets fire faciliteter i Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen kan hermed gå videre med projektering og anlæg af faciliteterne, samt delprojekterne Naturpark for Alle og tværgående aktiviteter. Se referatet her