Kofoeds Enge forbeholdt fuglene fra i dag

Publiceret 01-04-2020

Vi er rigtig mange som bruger og besøger Naturpark Amager i denne tid. Det er vi meget glade for. 
Og fra i dag skal vi ikke alene holde afstand til og passe på hinanden, men også passe på ynglefuglene. 

Derfor er færdsel i fuglebeskyttelsesområdet af Kofoeds Enge syd for Kongelundsfortet lukket til 1. april.

Her etablerer ænder, terner og vadefugle deres reder. Forstyrres de og jages fra rederne, dør ungerne.

Det er kun tilladt at færdes på den tørre eng længst væk fra vandet.

Adgangsbegrænsningen gælder frem til 15. juli.