Publiceret 16-01-2020

I foråret 2019 blev vinderforslaget af projektkonkurrencen ”Italesættelse af særlige steder i landskabet” præsenteret ved flere lejligheder, bl.a. ved åben tegnestue og interessentmøder, hvor interesserede kunne give bidrag til konkurrenceforslaget. Bedømmelseskomiteen (partnerskabet, Friluftsrådet og tre fagdommere) lagde vægt på, at forslaget bedst danner grundlag for udvikling og etablering af nye faciliteter, som vil signalere, at man træder ind i et område af enestående og beskyttet natur.

 

De foreliggende dispositionsplaner for Hovedindgangene ved Naturcenter Amager, Asger Jorns Allé samt det sydlige blå støttepunkt og det mellemste blå støttepunkt er en viderebearbejdning af vinderforslaget. Dispositionsplanerne indeholder blandt andet board-walks til nænsom færdsel gennem naturen, faciliteter til at nyde udsigten over Naturpark Amager og opholds- og badesteder langs kysten.

Se dispositionsplaner

Der arbejdes videre på dispositionsplanerne i form af konkretisering af projekterne. Gennemførelse af projektet forudsætter opnåelse af de nødvendige myndighedstilladelser. I projektet indgår desuden tværgående formidlings- og mobiliseringsaktiviteter og børne- og skolerettede initiativer, der skal motivere nye brugere til at gå på opdagelse i naturparken.