Publiceret 20-03-2020

De godt 3500 hektar sammenhængende natur langs det vestlige Amager vil fortsat være en del af Friluftsrådets mærkningsordning og kan derfor stadig kalde sig naturpark frem til 2025.

Dermed er vejen banet for at realisere en række ambitioner om at skabe endnu bedre natur og naturoplevelser i Naturpark Amager.

Blandt andet vil der i de kommende år fortsat arbejdes på at skabe bedre forhold for sjældne padder, samt at skabe ideelle forhold for de mange vadefugle som besøger den sydlige del af naturparken hver forår og sommer.

I den kommende periode vil Naturpark Amager også åbne op for nye hovedindgange og opholdssteder langs naturparkens kyster, som vil skabe nye muligheder for at opleve naturen over og under vandet.

Nye vandreruter til ro og fordybelse vil blive afmærket og historien bag området vil blive formidlet til store og små.

I forbindelse med at fredningsforholdene i den nordlige del af naturparken er blevet ændret, har Naturpark Amager fået en ny afgrænsning, som betyder, at Grønjordssøen nu i sin helhed indgår i naturparken og at naturparken samlet set er blevet 17 ha større.

Naturpark Amager blev i 2015 realiseret i et partnerskab mellem Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og By & Havn.

Læs mere om genmærkningen hos Friluftsrådet, der inkluderer to nye pilotnaturparker på Nordals og ved Ringsted: 

Genmærkningn af Naturparker  

PDF udgave af ny Naturparkplan: 
Ny Naturparkplan 20-25