Naturpark Amager sætter fokus på færdsel i naturen

Publiceret 25-02-2021

Ny kampagne guider naturparkens brugere til at færdes sikkert på veje og stier.

Stadigt flere og flere benytter Naturpark Amagers vidtstrakte arealer, veje og stier. Til at vandre på, løbe på, til at cykle på og meget andet. Og den enorme besøgssucces vil stige yderligere, i takt med at temperaturerne går i vejret den kommende tid.

Det er begyndt at give udfordringer på særligt veje og stier, hvor de mange forskellige brugergrupper skal deles om pladsen.

Derfor sætter Naturstyrelsen nu fokus på hvordan vi bedst færdes sikkert derude. Konkret vil naturparkens gæster møde en ny plakat, der enkelt illustrerer færdselsreglerne på veje og stier i naturen.

For selvom motoriseret kørsel ikke er tilladt i naturparken, gælder færdselslovens anbefalinger stadig.
Det fortæller skovfoged Sven Norup fra Naturstyrelsen.  

For som vi kender det fra landevejen, skal folk til fods holde sig i venstre side af vejen, mens cyklister og andre på hjul skal holde sig i højre, forklarer han.

- Fordelen ved at man som fodgænger holder sig i venstre side er, at man får et langt bedre overblik over cyklisterne, siger han. Man ser de modkørende i god tid og kommer ikke helt så tæt på de cyklister, der kommer kørende bagfra.

 

Og så opfordrer han naturparkens mange gæster til at vise bedre hensyn til hinanden.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi oplever et stigende antal konflikter mellem naturparkens mange brugergrupper, forklarer Sven Norup, der med kampagnen håber at give alle naturparkens besøgende en bedre naturoplevelse.

- Ved at følge de simple regler og generelt udvise hensyn til de andre brugere herude, er der fortsat plads til at mange kan komme og nyde naturen herude, slutter han.
Sven Norup uddyber i videoen her


For yderligere info, kontakt:

Skovfoged Sven Norup
Obfuscated Email
2373 0250