Publiceret 09-04-2022

Egentlig var de blevet nedlagt, men med private borgeres indsats, kan vi alle nu igen nyde at gå over vandet ved Storehøj Sø.

Genåbning af gangbro ved Storehøj

Trods et lunefuldt aprilvejr, var der lutter glade ansigter ved genåbningen af gangbroerne ved Storehøj Sø i Naturpark Amager lørdag formiddag. Broerne var i så ringe forfatning, at de i 2021 blev lukket af Naturstyrelsen, der ikke havde midlerne til at reparere anlægget.

Men en borgergruppe ville det anderledes og satte sig for at indsamle midler til at genetableringe det unikke brosystem og de kunne lørdag høste frugterne arbejdet.

En glad formand for Foreningen Storehøj Sø Nick Vikander lagde i sin genåbningstale vægt på hvor meget stedet betyder for lokalbefolkningen.

- Vi kunne ikke acceptere en nedlukning, da området virkelig er et fantastisk sted, som betyder noget for rigtig mange. Både for beboerne i Ørestaden, børnehaver og mange andre, sagde han.

Foreningen har indsamlet 70.000 kroner fra over 100 private donationer og blev siden tildelt en bevilling på yderligere 350.000 kroner fra Realdanias kampagne Underværker.

Og han sluttede af med at takke både de lokale kræfter Realdania og Naturstyrelsen, der har bidraget til samarbejdet undervejs.

Skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen lagde i sin tale særlig vægt på sin respekt for at et privat initiativ er i stand til at indsamle et så stort beløb. Ikke mindst fra de private donationer, som har været forudsætningen for Realdanias bidrag.

- Det viser at når private borgere vil spytte penge i et eller andet, er det fordi man prioriterer det højt, sagde han.

Naturstyrelsen har som en del af den samlede aftale lovet at passe på anlægget, indtil det står overfor sin næste hovedrenovering

Gangbro ved Storehøj