Om Naturpark Amager

  • Arken - natur og leg midt i storbyen

  • Amager Fælled

  • Reservatet - åbne vidder

  • Dådyr - smukke naturoplevelser

  • Kongelunden

  • Dragør Sydstrand

På Amager fletter en unik natur sig ind i byen og skaber en smeltedigel af naturoplevelser, friluftsliv, leg og fordybelse. Over 3.500 hektar fra Amager Fælled i nord til Kongelunden og Amagers sydkyst breder Naturpark Amager sig – en bynær naturpark af høj international klasse. Naturstyrelsen, By & Havn, Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune har dannet et partnerskab til den videre udvikling af det store grønne område midt i hovedstadsområdet. Læs mere om samarbejdet her.

Naturparken skal være attraktiv for mange brugere med forskellige ønsker og interesser.

Naturformidling, faciliteter og begivenheder skal komme brugerne i møde, og give dem lyst til at komme igen. 

Indbyggerne og deres gæster skal lære Naturparken at kende, have lyst til at bruge den, og have let ved at komme dertil.

I Naturpark Amager er naturen omdrejningspunktet, og udvikling af Naturparken skal ske i respekt for naturen og beskyttelsen af den. Det er visionen, at Naturpark Amager skal opleves som ét sammenhængende landskab, der forbinder den tætte by med naturens åbne vidder, skove og kystlandskaber. 

I Naturparken skal en mosaik af naturtyper og landskabskarakterer supplere hinanden i en varieret og mangfoldig natur, med plads og rum for oplevelser af alle typer. Naturparken skal fortsat udvikles, så naturens kvaliteter styrkes og er robuste over for forandringer og den fremtidige anvendelse. Særligt sårbare naturarealer skal fortsat holdes fri for færdsel og unødig forstyrrelse, der hvor det er nødvendigt for at beskytte naturen.


I Naturparkplan 2020 - 2025 findes et samlet overblik overblik over de tiltag, som er planlagt til realisering i perioden. Download hele planen her


Naturpark Amager er endvidere optaget i Danske Naturparker som er en mærkningsordning for større sammenhængende områder, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark. Mærkningsordningen Danske Naturparker udvikles af Friluftsrådet med støtte fra Nordea-fonden.
Læs mere på Friluftrådets website her.

undefined

 

Publikationer

%MCEPASTEBIN%

Om samarbejdet og partnerskabet

I januar 2015 blev det samlede område Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand formelt udpeget til Naturpark Amager under Friluftsrådets mærkningsordning. Bag det står Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune samt By & Havn, som har dannet et partnerskab om udvikling af Naturpark Amager. Samarbejdet skal sætte fokus på natur-, friluftsliv og landskabelige sammenhænge mellem natur og by, og dermed kunne tiltrække en bred gruppe af borgere. Det er ønsket om at skabe en naturpark af international klasse til glæde for alle omkring hovedstaden.

Naturparken skal udvikles over mange år, og med en bred inddragelse af borgere og interessenter. Det vi ser som målet i dag, kan måske været et andet om 10, 20 og 30 år. Den dynamik der ligger i samfundet og nye generationer, skal der også være plads til. Derfor vil udviklingen af Naturpark Amager, ske i tæt samarbejde med borgerne. Der er bl.a. nedsat et Naturparkråd. Naturparkrådet for Naturpark Amager er et samarbejdsforum for foreninger, organisationer og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, friluftsliv og kulturmiljø inden for Naturpark Amagers udbredelsesområde.

Formålet med samarbejdet er:

  • At sikre og udvikle områdets store natur- og friluftsmæssige betydning og fremme muligheder for natur- og friluftsoplevelser inden for Naturparkens område.
  • At være rådgivende for Dragør, Tårnby og Københavns kommuner, By- og Havn og Naturstyrelsen i drift og udvikling af Naturparken

 

Projektprogrammet er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådet. 

undefined  undefined

Projektprogram

Læs mere om projektprogrammet fra 2017-2022.

Naturparkråd

Læs mere om Naturparkrådet for Naturpark Amager.

Nyheder

Bliv opdateret på hvad der sker i Naturpark Amager.