Naturparkråd

 

Naturparkrådet for Amager Naturpark dækker områderne: Amager fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og strandarealerne syd for Dragør

Komisorium for Naturparkråd - se i bunden af side

Kontakt Naturparkråd: Obfuscated Email 

Medlemmer af Naturparkrådet

Navn

Tilknytning

Adresse

 

Jens Ole Juul

Københavns Kommune
Vej og park

 

 Obfuscated Email

Per Schultz

By & Havn

 

 

Betina Grimm

Tårnby Kommune

 

 

Lars Hein

Grønt Råd

Tårnby/Dragør Kommune

   

Lone Pintos Pereira

Tårnby Seniorråd

   

Ingelise Holm

Tårnby Foreningsråd

   

Axel Bendtsen 

Dragør turistforening

   

Toni Lykke Christiansen

Dyrenes Beskyttelse

 

Obfuscated Email

Rolf Andersen

Idrætsforbundet

 

 

Javier Corvalán 

Dragør Kommune

 

 

Inger Christiansen

Danmarks Ornitologiske Forening

 

 

Arne Holten

Danmarks Jægerforbund

 

 

Ole Rasmussen

Friluftsrådet

 

 

 Ove Løbner

Danmarks Naturfredningsforening

Lokal København

 

 

Lars Brun

Dansk Rideforbund

   

Erhardt Franzen

Amager Lokaludvalg vest

   

 

     

Simon Nathanael Madsen

Grundejerforening

Sekretariatet Ørestad

   

Formand for rådet

Kim Søderlund

Naturstyrelsen – Hovedstaden

 

 

Sven Norup - sekeretær for rådet Obfuscated Email

Naturstyrelsen – Hovedstaden

 

 

Referater

Nyt Referat fra Naturparkrådsmøde onsdag d 9-6-21

Referat fra Naturparkrådsmøde tirsdag den 8. september 2020

Referat fra naturparkrådsmøde mandag den 30. september 2019 

29. april 2019 Referat fra naturparkrådsmøde

Referat fra naturparkrådsmøde torsdag den 4. oktober 2018 kl. 13.00-15.30

13. november 2017 Referat af Naturparkrådsmøde

Referat af Naturparkrådsmøde D. 24. november 2016

referat fra Naturpark Amagerrådsmøde d. 19. april 2016

Referat fra stiftende Naturpark Råd den 25. november 2015

Referat af møde i NST, Hovedstaden Brugeråd Syd den 23 april 2015

Referat af møde i NST, Hovedstaden Brugeråd Syd 25 juni 2014

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 14. maj 2013

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 27. septemberj 2012

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 3. maj 2012

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 21. september 2011

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 18. maj 2011

Referat af møde i Brugerråd Syd den 29. september 2010

 

Kommissorium for Naturparkrådet for Naturpark Amager

§ 1 Formål

Naturparkrådet for Naturpark Amager er et samarbejdsforum for foreninger, organisationer og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, friluftsliv og kulturmiljø inden for Naturpark Amagers udbredelsesområde.

Formålet med samarbejdet er:

 • At sikre og udvikle områdets store natur- og friluftsmæssige betydning og fremme muligheder for natur- og friluftsoplevelser inden for Naturparkens område.
 • At være rådgivende for Dragør, Tårnby og Københavns kommuner, By- og Havn og Naturstyrelsen i drift og udvikling af Naturparken.

§ 2 Naturparkråd

Naturparkrådet består af følgende medlemmer:

 

 • 1 repræsentant for Naturstyrelsen
 • 1 repræsentant for By- og Havn
 • 1 repræsentant for Københavns kommune
 • 1 repræsentant for Tårnby kommune
 • 1 repræsentant for Dragør kommune
 • 1 repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening
 • 1 repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening
 • 1 repræsentant for Friluftsrådet
 • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund
 • 1 repræsentant for Dansk Rideforbund
 • 1 repræsentant for Dansk Idrætsforbund
 • 1 repræsentant for Dyrenes Beskyttelse
 • 1 repræsentant for Grønt Råd i Tårnby/Dragør kommuner
 • 1 repræsentant for Amager Vest Lokaludvalg
 • 1 repræsentant for Dragør Turistråd
 • 1 Repræsentant for Sammenslutningen af grundejerforeninger i Tårnby kommune
 • 1 repræsentant for Grundejerforeningssekretriatet Ørestad
 • 1 repræsentant for spejderne
 • 1 repræsentant for Parkrun
 • 1 repræsentant for Handicaprådet i Tårnby
 • 1 repræsentant for Seniorrådet i Tårnby
 • 1 repræsentant for Tårnby Forenings Råd

 

Naturparkrådets sammensætning afspejler partnerne i Naturpark Amagers ønske, om:

 • At borgere, naboer, foreninger og organisationer medvirker til udviklingen af Naturparkens muligheder og forvaltning af naturen.

Naturparkrådets rolle er at være medvirkende til, at inspirere til nyudvikling af Naturparken på en bæredygtig måde.

Naturparkrådet kan på sine møder optage nye medlemmer, hvis det fremgår af dagsordenen som forslag.

Der afholdes 2 årlige møder.

Medlemmerne af Naturparkrådet kan indgå i arbejdsgrupper.

Der udpeges nyt Naturparkråd hvert 4. år i forbindelse med kommunevalg.

 

§ 3 Sekretariat

Naturstyrelsen er sekretariat for Naturparkrådet i første periode. Eventuelle henvendelser til de øvrige parter om emner, der behandles i Naturparkrådet, bør sendes til de øvrige parter til orientering. Sekretariat kan skifte mellem parterne i Naturparken hvert 4. år i forbindelse med ny udpegning af Naturparkråd. Parterne aftaler selv fordelingen.

 

§ 4 Forretningsorden

Formanden indkalder Naturparkrådet til møder efter behov, dog minimum 2 gange årligt. Møder indvarsles ved mail, så vidt muligt 3 uger før afholdelse. Dagsordenen med relevante bilag udsendes til Naturparkrådets medlemmer senest 1 uge før mødets afholdelse.

Alle medlemmer af Naturparkrådet kan rejse sager til behandling i Rådet. Sagen skal fremsendes via mail til formanden senest 14 dage før en mødedato, hvor efter dette udsendes til medlemmerne med dagsordenen senest en uge før mødet afholdes.

Når det skønnes hensigtsmæssigt, kan der indkaldes personer med speciel viden om konkrete emner der er til behandling.

Efter hvert møde udsender formanden et beslutningsreferat.

Referat udsendes så vidt muligt senest 14. dage efter mødets afholdelse.

Har Naturparkrådets medlemmer kommentar/bemærkninger til referatet, skal disse indgives skriftligt til naturparkrådets sekretariat senest 14 dage efter referatets udsendelse. Efterfølgende offentliggøres referatet på Naturparkens hjemmeside.

Udtalelser fra Naturparkrådet og henvendelser til offentlige myndigheder eller pressen m.v. besluttes under møder og fremsættes af formanden.

Der afholdes ikke mødediæter eller gives befordringsgodtgørelse.

Ændringer i forretningsordenen kan kun ske ved beslutning i Naturparkrådet.

Forretningsordenen træder i kraft den 25. november 2015

 

Skovrider Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen

Formand for Naturparkrådet.