Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Lćs mere om cookies
Arken_LineDohn

Projektprogrammet

- Nye muligheder 2017-2021

Med baggrund i Naturparkplanen 2015-2020 for Naturpark Amager samt ønsket om at tiltrække nye brugere til Naturpark Amager og for også at understøtte områdets karakter - med dets mange naturoplevelser og muligheder for leg og fordybelse - har partnerskabet igangsat et projektprogram med tre fokusområder for den videre udvikling af Naturpark Amager.

Disse fokusområder er:

1. Nye hovedindgange, som markerer overgangen fra by til natur, og som åbner naturparken mere mod dens mange brugere og besøgende.

2. Blå støttepunkter, som kan blive omdrejningspunkt for oplevelser og aktiviteter ved vandet. Det skal bl.a blive lettere at komme i vandet fra naturparken.

3. Naturpark for alle - projekter og initiativer, der understøtter naturparkens inkluderende kvaliteter.

undefined

Placering af nye hovedindgange og blå støttepunkter


Projektprogrammet er planlagt til at forløbe over en fireårig periode og er støttet af Nordea-fonden med 55 millioner kr. og udlodningsmidler til friluftsliv fra Friluftsrådet med 5 millioner kr. Udover den løbende drift og udvikling støtter partnerskabet projektprogrammet med 37 mio. kr.

De nye hovedindgange forventes placeret ved DR-byen og ved Ørestad Syd. De blå støttepunkter er tænkt placeret ved Amager Fælled og Kalvebod Fælled.
Den del af Projektprogrammet, der har særlig fokus på at tiltrække nye brugere til parken, som ikke bruger naturen og dens mange muligheder for oplevelser (Naturpark for alle), vil have særligt fokus på hovedindgangen ved DR-byen, og de boligmiljøer, som ligger i nærheden.

Der har i november 2017 været afholdt interessent- og borgermøder om Projektprogrammet. Senest et større borgermøde d. 27. november på Ørestad Gymnasium.
Partnerskabet forventer i løbet af sommeren 2017 at iværksætte en projektkonkurrence om Projektprogrammets Hovedindgange og Blå Støttepunkter.

 Gennem Projektprogrammets forventede fireårige forløb vil der fortsat være fokus på, at borgere og interessenter kan indgå i en dialog med partnerskabet, om den konkrete udformning og brug af hovedindgange og blå støttepunkter.

 

Projektprogrammet er støttet af: Nordea-Fonden og Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv.            

Publikationer

Notat brugerprofil
Notat brugerprofil Københavns Universitet

Afrapportering fra borgerinddragelsesmøder
Afrapportering for borgerinddragelse udarbejdet af konsulentfirmaet ANDEL

Naturparkplanen er en fælles vision for udvikling af natur, kultur og friluftsliv, for de fem samarbejdspartner.
Naturpark Amager - Naturparkplan 2015-2020

undefined    

 

undefined