Arken_LineDohn

Projektprogrammet

- Nye muligheder 2017-2023

Med baggrund i Naturparkplanen 2015-2020 for Naturpark Amager samt ønsket om at tiltrække nye brugere til Naturpark Amager og for også at understøtte områdets karakter - med dets mange naturoplevelser og muligheder for leg og fordybelse - har partnerskabet igangsat et projektprogram med tre fokusområder for den videre udvikling af Naturpark Amager.

Disse fokusområder er:

1. Nye hovedindgange, som markerer overgangen fra by til natur, og som åbner naturparken mere mod dens mange brugere og besøgende.

2. Blå støttepunkter, som kan blive omdrejningspunkt for oplevelser og aktiviteter ved vandet. Det skal bl.a blive lettere at komme i vandet fra naturparken.

3. Naturpark for alle - projekter og initiativer, der understøtter naturparkens inkluderende kvaliteter.

Placering af nye hovedindgange og blå støttepunkter


Projektprogrammet er planlagt til at forløbe over en flereårig periode og er støttet af Nordea-fonden med 55 millioner kr. og udlodningsmidler til friluftsliv fra Friluftsrådet med 5 millioner kr. Udover den løbende drift og udvikling støtter partnerskabet projektprogrammet med 37 mio. kr.

De nye hovedindgange forventes placeret ved DR-byen og ved Ørestad Syd. De blå støttepunkter er tænkt placeret ved Amager Fælled og Kalvebod Fælled.
Den del af Projektprogrammet, der har særlig fokus på at tiltrække nye brugere til parken, som ikke bruger naturen og dens mange muligheder for oplevelser (Naturpark for alle), vil have særligt fokus på hovedindgangen ved DR-byen, og de boligmiljøer, som ligger i nærheden.

I 2017 blev iværksat en projektkonkurrence om projektprogrammets hovedindgange og blå Støttepunkter. I januar 2019 blev et team bestående af Møller & Grønborg med ADEPT, SNC-Lavalin Atkins og BARK Rådgivningudpeget som vinder af projektkonkurrencen. Du kan læse mere om deres visioner i bedømmelsesrapporten.

Gennem Projektprogrammets forventede flereårige forløb vil der fortsat være fokus på, at borgere og interessenter kan indgå i en dialog med partnerskabet om den konkrete udformning og brug af hovedindgange og blå støttepunkter. 

        

Publikationer

undefined    

 

undefined