Naturpark Amager er et godt tilholdssted for mange forskellige fuglearter som enten har slået sig ned eller er på langvarig eller kortere visit og et område, hvor mange fugleinteresserede og ornitologer betragter kvidderet gennem store kikkerter, linser og avanceret udstyr.

Er du nysgerrig på, hvilke observationer der er gjort netop i dag, kan du klikke ind på www.dofbasen.dk, der samler observationer af forskellige fuglearter landet over og holde dig opdateret på, om det er fx tid til tranetræk i Kongelunden?  Støder du selv på en fugl, som fortjener en status, kan du også dele din viden med andre på siden.

Kalvebod Fælled
Klydesøen er en del af det lukkede fuglereservat. Langs Dæmningsvej er der placeret tre fugletårne, hvor du kan få lov til at kigge ind over reservatet samt et fugleskjul ved Sydmøllevej.

Reservatet, der er et af Østdanmarks vigtigste vådområder, er et yndet yngle- og overvintringssted for ænder og vadefugle samt rasteplads for bl.a. havørne. Meget sjældne fugle som f.eks. Odinshane og Vandrefalk kommer også forbi i ny og næ, og ofte er Dæmningsvej tæt befolket af ornitologer med store kikkerter og lange linser.

Kongelunden
Fra fugletårnet i den sydlige del af Kongelunden kan man betragte de mange trækfugle på vej mod nord eller syd. Det kan være store træk med tusindvis af traner eller af grågæs og bramgæs, og til tider er himlen sort af fugle.

Sydamager
Vigtig fuglelokalitet - I Dansk Ornitologisk Forenings Landsdækkende registrering af fuglelokaliteter findes der tre lokaliteter, der dækker området, som hører under fredningen af kystområdet på Sydamager. De tre lokaliteter er Dragør Sydstrand, Aflandshage og stranden ved Sydvestpynten. Kystområdet er af international betydning for blandt andet troldand og betydningsfuldt for knopsvane, pibesvane, stor skallesluger og lille skallesluger.