Ildsjælehuset

Ildsjælehuset er en platform for selvorganiserede initiativer fra borgere, foreninger og institutioner, som på hver deres måde engagerer sig i at skabe aktiviteter og oplevelser i naturparken eller som har lyst til at begynde på det.

Ildsjælehuset på Naturcenter Amager

Ildsjælehuset er placeret på Naturcenter Amager og tænkt som en platform for selvorganiserede initiativer fra borgere, foreninger og institutioner, som på hver deres måde engagerer sig i at skabe aktiviteter og oplevelser i naturparken eller som har lyst til at begynde på det.

Selve huset består af et stort multirum og et mindre te-køkken. Herfra kan der laves aktiviteter, holdes møder og forberedes ture i naturparken. Multirummet er ikke fastmøbleret, men kan tilpasses mange forskellige funktioner.

Husets muligheder er mange og tematikkerne er uendelige. Det kan være den lokale ungdomsafdeling fra Danmarks Naturfredningsforening, som med aktiviteter fremmer biodiversiteten, det kan være rollespilsforeningen, som tiltrækker deltagere, som måske ikke ellers ville benytte sig af naturen og det er blandt andet allerede klubben af ældre cykelvenner i Ørestaden, som arbejder med cykeloplevelser for enlige ældre.

Men alle kan benytte huset, så længe formålet med aktiviteterne er at bidrage til at flere benytter sig at naturparken, at skabe et højere kendskab til den og at ideerne naturligvis realiseres i respekt for naturen.