Amager Fælled

Amager Fælled har sit navn, fordi det var her, at områdets bønder lod deres husdyr græsse. En fælled betyder nemlig et fælles græsningsareal for et landsbyfællesskab. Området har en fortid som militært øvelsesareal og siden losseplads, som var her helt op til 1974.

De tre høje på Amager Fælled

I dag er langt det meste af Amager Fælled fredet og udlagt til natur. Amarminoen fører dig tæt forbi nogle af fælledens seværdigheder som Grønjordssøen, De Tre Høje og Vagthussøen, og tæt forbi nogle af områdets mange krat, enge og dyrefolde.

Tilsammen bliver fælledens forskellige naturtyper til en spændende mosaik, der er levested for en lang række dyre- og plantearter.

Nogle af dem er ganske sjældne, med orkideen Riddergøgeurt som den mest spektakulære.

Amager Fælled er også centrum for en lang række vidt forskellige friluftsinteresser. Fra kogræsserlaug og rideskove, over løb, cykling og modelflyvning til fuglekiggeri og meget andet.

Som et af de nyeste tiltag, er der etableret bade- og anløbsfaciliteter ved Havneslusen, nord for Vejlands Alle

Amager Fælled er ejet af Københavns Kommune og By og Havn, og hovedparten er en del af Naturpark Amager.