Hvad er Naturpark Amager

På Amager fletter en unik natur sig ind i byen og skaber en smeltedigel af naturoplevelser, friluftsliv, leg og fordybelse. Over 3.500 hektar fra Amager Fælled i nord til Kongelunden og Amagers sydkyst breder Naturpark Amager sig – en bynær naturpark af høj international klasse. Naturstyrelsen, By & Havn, Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune har dannet et partnerskab til den videre udvikling af det store grønne område midt i hovedstadsområdet.

I Naturpark Amager er naturen omdrejningspunktet, og udvikling af Naturparken skal ske i respekt for naturen og beskyttelsen af den. Det er visionen, at Naturpark Amager skal opleves som ét sammenhængende landskab, der forbinder den tætte by med naturens åbne vidder, skove og kystlandskaber.

I Naturparken skal en mosaik af naturtyper og landskabskarakterer supplere hinanden i en varieret og mangfoldig natur, med plads og rum for oplevelser af alle typer. Naturparken skal fortsat udvikles, så naturens kvaliteter styrkes og er robuste over for forandringer og den fremtidige anvendelse. Særligt sårbare naturarealer skal fortsat holdes fri for færdsel og unødig forstyrrelse, der hvor det er nødvendigt for at beskytte naturen.


Naturpark Amager er endvidere optaget i Danske Naturparker som er en mærkningsordning for større sammenhængende områder, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark. Mærkningsordningen Danske Naturparker udvikles af Friluftsrådet med støtte fra Nordea-fonden.
Læs mere på Friluftrådets website her.