Cykling i naturparken

Der er mange måder at cykle i naturparken på. Blandt andet gennem et af cykelfællesskaberne.

En af de bedste måder at komme rundt i naturparken på, er på cykel. De mange gamle militære veje og stier gør det både nemt og sikkert, at komme rundt. Fra cyklen oplever du mere tydeligt hvordan naturparkens varierede landskaber og områder skifter og det er ganske nemt at køre fra den ene til den anden.

På Amager Fælled, i naturparkens nordlige del er stierne belagt med grus, mens du fra Havneslusen og mod syd til Byskoven og Kalvebod Fælled, kan køre på asfalt hele vejen langs dæmningen ned til Kongelundsskoven.

Parallelt kan du også finde asfalterede stier fra golfklubben og hele vejen til det lukkede fuglereservat ved Klydesø.

Stierne fra Naturcenter Amager og mod syd er også delvist asfalterede, og suppleres af nemt fremkommelige grusstier.

VIS HENSYN TIL DE ØVRIGE BRUGERE

Naturpark Amager er et yndet mål for mange forskellige cykelfællesskaber. Både de der kører i stærkt og i mere adstadigt tempo.

Modsat ude i den almindelige trafik, er cyklerne de stærkeste trafikanter og skal derfor tage et ekstra stort hensyn til naturparkens øvrige brugere. Deriblandt de gående, ridende og badende.

I naturparken er færdselsloven lige så gældende, som i trafikken udenfor og skal naturligvis følges.


Bortset fra de lukkede fuglereservater, er det tilladt at cykle overalt i naturparken, men vi opfordrer generelt til at holde kørslen til veje og stier.


Rigtig god tur.