Byskoven

Byskoven i Naturpark Amager

Byskoven nord for Kalvebodbroen er plantet fra 2017 til 2019.

Du kommer bedst dertil via Dæmningsvejen fra slusen ved Vejlands Alle.

Det 14 hektar store område blev oprindeligt tilplantet med 50.000 små træer og består af fem hovedområder:
En bytræsskov med træarter fra bymiljøet, en egeskov, en lavskov med mindre flerstammede træer, samt en åben og lys skov med arter som fyr og kirsebær, der giver plads til naturlig tilgroning.
I den midterste del omkring stendigerne er der kun plantet frugttræer. Her kan du finde æbler, pærer, ribs, solbær, kvæde, mispel og mange andre frugter og bær.

Efter træerne er plantet, har området fået lov til at udvikle sig som naturen vil. Konkurrencen fra græs og urter, forårets og sommerens tørkeperioder og den komprimerede jord gør, at træerne vokser langsomt. Derfor kan du opleve stor variation mellem åbne og tilgroede områder.

Natur og friluftsaktiviteter

Byskoven er tænkt som et landskabslaboratorium med inspiration fra Alnarp Landskabslaboratorium (ved Sveriges Landbrugsuniversitet ved Malmø) og bynære skovrejsninger i Tyskland og Frankrig. Der er tænkt læring ind på fere niveauer, og området rummer mange forsøg på at afprøve nye måder at etablere skov på eller tiltag for at fremme biodiversiteten.

Det har en lang række fugle, sommerfugle, bier og andre insekter allerede kvitteret for og efter etableringen er der registreret en lang række sjældne arter i Byskoven.                     

Desuden er der i området etableret madpakkehus, bordebænkesæt, grillriste og ikke mindst anløbsbroen med tilhørende bade- og toiletfaciliteter.